Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige

LISTA Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige 2016

Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige: Malmö FF är Sveriges rikaste fotbollsklubb!

Vilka är de rikaste fotbollsklubbarna i Sverige? Det är inte lätt att svara på vilka Sveriges rikaste klubbar är då de drivs på olika sätt. I de flesta fall så drivs den elitsatsande delen av föreningen – A-laget – i aktiebolagsform vilket gör att man kan få en viss insyn i fotbollslagens ekonomi.

Därutöver är klubbarna med en elitlicens skyldiga att rapportera sin ekonomi till Svenska Fotbollsförbundet, vilket underlättar för vår granskning av vilka de rikaste fotbollsklubbarna i Sverige. Därav kommer vår granskning i första hand fokusera sig på allsvenskans rikaste klubbar och superettans rikaste klubbar.

Fotbollsklubbarna som är Sveriges rikaste klubbar

Nyligen skrev vi om Allsvenskans bäst betalda spelarede mest värdefulla spelarna i Allsvenskan samt de rikaste fotbollsklubbarna i världen där Manchester United var världens rikaste fotbollsklubb, vilket inspirerade oss till att ta reda på vilka klubbar som är de rikaste klubbarna i Sverige eller rättare sagt de rikaste klubbarna i allsvenskan. Detta fick oss att analysera de allsvenska klubbarnas ekonomi med hjälp av Svenska Fotbollsförbundets analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2015.

Allsvenskans rikaste klubbar: Malmö FF är rikast på alla sätt!

Sveriges fotbollsklubbar omsättning? Klubben som hade det största underskottet redovisade ett underskott uppgående till 15,8 Mkr (2014: – 10,4 Mkr).Analysen har hjälpt oss ta reda på vilken klubb som är den rikaste klubben i Sverige och den rikaste klubben i allsvenskan.

Enligt analysen redovisade nio klubbar ett överskott och sju klubbar redovisade underskott år 2015. Klubben som hade det största överskottet år 2015 redovisade ett överskott uppgående till 231,5 Mkr (2014: +144,6 Mkr) vilket ska jämföras allsvenskans totala överskott som under 2015 uppgick till 238,0 Mkr (2014: +178,6 Mkr).

Allsvenska klubbarnas publikintäkter 2018

Här nedan klubbarna som redovisat sina publikintäkter för 2018:

  1. Malmö FF: 74 346 000 kronor (2017: 54 775 000 kronor)
  2. AIK: 62 760 000 kronor (2017:45 845 000 kronor)
  3. Hammarby: 55 299 000 kronor (2017: 51 177 000 kronor)
  4. Djurgården: 34 517 218 kronor (2017: 38 644 484 kronor)
  5. IFK Göteborg: 27 408 000 kronor (2017: 34 317 000 kronor)
  6. Elfsborg: 14 544 000 kronor (2017: 15 922 000 kronor)
  7. Helsingborg: 10 999 000 kronor (2017: 9 488 000 kronor)
  8. Örebro: 8 078 000 kronor (2017: 9 444 000 kronor)
  9. Häcken: 4 236 000 kronor (2017: 3 325 000 kronor)

Allsvenska klubbarnas intäkter 2015 och 2014

Allsvenska klubbarnas intäkter 2015-2016

Intäkterna under 2015 har varit fortsatt höga. De allsvenska klubbarnas totala intäkter under 2015 exklusive spelarförsäljningar uppgick till 1.525,4 Mkr  (2014 : 1.546,9 Mkr), vilket är en minskning med 21,5 Mkr.

Fyra klubbar redovisade intäkter över 100 Mkr, och fem klubbar redovisade totala intäkter under 50 Mkr. Däremot är skillnaden i intäkter fortfarande stor mellan de klubbar som redovisar högst respektive lägst intäkter.

Falkenberg FF är den allsvenska klubben med lägst intäkter redovisade endast 29,1 Mkr och Malmö FF som är den med högst intäkter redovisade 416,8 Mkr (2014: 359,0 Mkr) . Malmö FF hade toppat listan oavsett avancemanget till Champions League gruppspelet eller inte.

Allsvenska klubbarnas resultat / vinst 2015

De Allsvenskan klubbarna redovisade år 2015 sammantaget ett överskott uppgående till 238,0 Mkr  (2014:  +178,6 Mkr). I detta resultat ingår ett överskott från spelaromsättning (spelarförsäljningar och spelaruthyrning minus såväl direkt kostnadsförda spelarförvärv som avskrivningar balanserade spelarförvärv och spelarinhyrning) på 155,6 Mkr  (2014: 133,9 Mkr), samt Champions League-deltagande cirka 160 Mkr.
Allsvenska klubbarnas resultat 2015
Malmö FF redovisar bäst resultat med ett redovisat resultat 231,5 Mkr (2014: 140 Mkr). I botten hittar vi Kalmar FF som redovisar negativt resultat på 15,8 Mkr.

Allsvenska klubbarnas eget kapital och soliditet 2015

Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige - Allsvenska klubbarnas kapital 2015

De allsvenska klubbarnas samlade egna kapitalet för  år 2015 uppgick till +728,0 Mkr (2014: +501,2 Mkr) och klubbarnas soliditet uppgick till 30% (2014: 23%). Malmö FF toppar med ett eget kapital om 482,6 Mkr (2014: 270 Mkr) med GIF Sundsvall som ligger  i botten med ett negativt eget kapital om 4 miljoner.

Allsvenskans rikaste klubbar 2015

Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige 2015

Analysen har hjälpt oss ta reda på vilken klubb som är den rikaste klubben i Sverige och den rikaste klubben i allsvenskan. Enligt analysen redovisade tretton klubbar ett överskott och tre klubbar redovisade underskott år 2014.

Klubben som hade det största överskottet år 2014 redovisade ett överskott uppgående till +144,6 Mkr. Klubben som hade det största underskottet redovisade ett underskott uppgående till – 10,4 Mkr.

Allsvenska klubbarnas intäkter 2014 och 2013

Allsvenska klubbarnas intäkter 2013-2014

Intäkterna under 2014 har varit fortsatt höga.  De allsvenska klubbarnas totala intäkter under 2014 uppgick till 1.546,9 Mkr (2013 : 1.257,7 Mkr), vilket är en ökning med 289,2 Mkr. En viktig förklaring till den för de allsvenska klubbarna sammantaget bättre intäkter och ekonomi under 2014 är givetvis att Malmö FF deltog i Champions Leagues gruppspel, vilket gav upphov till intäkter om 160 Mkr.

Sex klubbar redovisade intäkter över 100 Mkr, och sex klubbar redovisade totala intäkter under 50 Mkr. Däremot är skillnaden i intäkter fortfarande stor mellan de klubbar som redovisar högst respektive lägst intäkter.  Falkenberg FF är den allsvenska klubben med lägst intäkter redovisade endast 27,1 Mkr och Malmö FF som är den med högst intäkter redovisade 385,7 Mkr. Malmö FF hade toppat listan oavsett avancemanget till Champions League gruppspelet.

Allsvenska klubbarnas resultat / vinst 2014

De Allsvenskan klubbarna redovisade år 2014 sammantaget ett överskott uppgående till + 178,6 Mkr (2013: -70,5 Mkr). I detta resultat ingår ett överskott från spelaromsättning (spelarförsäljningar och spelaruthyrning minus såväl direkt kostnadsförda spelarförvärv som avskrivningar balanserade spelarförvärv och spelarinhyrning) på 133,9 Mkr (2013: +10,0mkr), samt Champions League-deltagande cirka 160 Mkr.
Allsvenska klubbarnas resultat 2014
Malmö FF redovisar bäst resultat med ett redovisat resultat 140 miljoner. I botten hittar vi IFK Göteborg som redovisar negativt resultat om 10 miljoner.

Allsvenska klubbarnas eget kapital och soliditet 2014

Allsvenska klubbarnas egna kapital och soliditet 2007-2014

De allsvenska klubbarnas samlade egna kapitalet för  år 2014 uppgick till +501,2 Mkr (2013: +279,4 Mkr) och klubbarnas soliditet uppgick till 23% (2013: 14%). Malmö FF toppar med ett eget kapital om 270 miljoner med Halmstad ligger i botten med ett negativt eget kapital om 5 miljoner.

Allsvenskans / Sveriges rikaste klubbar

Sveriges rikaste fotbollsklubbar är utgörs av Malmö FF, BK Häcken, Kalmar FF, IFK Norrköping, AIK, IF Elfsborg, IFK Göteborg, Helsingborg IF och Örebro ifall man baserar det på klubbarnas eget kapital, dvs hur mycket kapital de har att förbruka inför kommande år.  Jämför gärna hur de allsvenska lagen står mot världen rikaste lag.

Tar man hänsyn till klubbarnas soliditet så ser man att många klubbarna är hårt belånade då endast ett fåtal klubbar har en soliditet över 20 %. Soliditeten anger hur står del av de totala tillgångarna som finansierat med eget kapital och hur stor del som är finansierat med lån. Klubbarna med bäst soliditet är BK Häcken, Malmö FF, AIK, Gefle IF, IFK Göteborg och Kalmar FF. BK Häcken sticker ut med en soliditet på 74%.

Malmö FF är Sveriges rikaste fotbollsklubb

Malmö FF är inte bara den rikaste allsvenska klubben, utan även den rikaste klubben i Sverige. Att Malmö FF är Sveriges rikaste fotbollsklubb är förmodligen ingen överraskning för de som följt laget.

Enbart Malmö FFs deltagande i Champions Leagues gruppspel bidrog med 160 miljoner kronor och är en viktig förklaring till den goda ekonomin föreningen under 2014. En annan orsak funnits i många år är alla spelarförsäljningar där spelare sålts till utlandet. Malmö FF är den klubb som sålt flest spelare till utlandet till höga belopp. Malmö FF dominerar listan över allsvenskans dyraste övergångar någonsin både i antal och övergångssummor.

Svenska Fotbollsförbundets fullständiga Analys

Ta del av Svenska Fotbollsförbundets fullständiga Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2018 och 2017. Du kan ladda ned 2018 års rapport här.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply