Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige

bet365
rikaste fotbollsklubbarna i Sverige

Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige: Malmö FF är Sveriges rikaste fotbollsklubb!

Vilka är de rikaste fotbollsklubbarna i Sverige? Det är inte lätt att svara på vilka Sveriges rikaste klubbar är då de drivs på olika sätt. I de flesta fall så drivs den elitsatsande delen av föreningen – A-laget – i aktiebolagsform vilket gör att man kan få en viss insyn i fotbollslagens ekonomi.

Därutöver är klubbarna med en elitlicens skyldiga att rapportera sin ekonomi till Svenska Fotbollsförbundet, vilket underlättar för vår granskning av vilka de rikaste fotbollsklubbarna i Sverige är. Därav kommer vår granskning i första hand fokusera sig på Allsvenskans rikaste klubbar. Vi på Silly Season Sverige har tagit hjälp av SvFF:s rapport Analys av allsvenska klubbarnas ekonomier 2022.  Se och spela på fotboll live =>

Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige

Fotbollsklubbarna som är Sveriges rikaste klubbar

Nyligen skrev vi om Allsvenskans bäst betalda spelarede mest värdefulla spelarna i Allsvenskan samt de rikaste fotbollsklubbarna i världen där Manchester United var världens rikaste fotbollsklubb, vilket inspirerade oss till att ta reda på vilka klubbar som är de rikaste klubbarna i Sverige eller rättare sagt de rikaste klubbarna i allsvenskan.  Se och spela på fotboll live =>

Allsvenskans rikaste klubbar: Malmö FF är rikast på alla sätt!

Sveriges fotbollsklubbar omsättning? Totala intäkter för samtliga allsvenska klubbar 2022 landade på 2,8 miljarder svenska kronor att jämföra med 2021 års siffror på drygt 2,1 miljarder SEK. Eget kapital för de allsvenska klubbarna låg på nära 1,5 miljarder kronor att jämföra med 2021 då det var nära 1,2 miljarder SEK.

De allsvenska klubbarna redovisade år 2022 sammantaget ett överskott uppgående till +236,8 mkr (2021: +261,2 mkr). Resultatet exklusive spelaromsättning redovisade år 2022 ett underskott – 210,3 mkr (2021: + 73,9 mkr).

Djurgårdens IF FF redovisade det största överskottet med +90,8 mkr medan Malmö FF redovisade det näst bästa resultatet på +82,4 mkr. MFF har också högst eget kapital med +700,7 mkr och störst likvida medel med 392,0 mkr. MFF har därmed de ekonomiska förutsättningarna för att kunna befinna sig på en annan sportlig nivå än övriga allsvenska klubbar.  Se och spela på fotboll live =>

Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige

Allsvenska klubbarnas intäkter 2022 och 2021

De allsvenska klubbarnas intäkter (exklusive ränte- och andra kapitalintäkter samt extraordinära intäkter) uppgick även år 2022 till över två miljarder kronor. År 2022 uppgick dessa intäkter till 2 771,1 mkr (2021: 2 100,2 mkr), vilket alltså var en ökning med 670,9 mkr jämfört med år 2021.

Driftsintäkterna var år 2022 hela 379 mkr högre än år 2021. Av driftsintäkterna 2022 är 198 mkr hänförbara till Malmö FF:s UEFA-spel och 85 mkr hänförbara till Djurgårdens UEFA Conference Leaguespel. Noteras bör Malmö FF:s deltagande i UEFA Champions League åren 2021, 2015 och 2014.

Allsvenska klubbarnas kostnader 2022 och 2021

De allsvenska klubbarnas totala kostnader inklusive bokslutsdispositioner och skatt samt övriga sektioner uppgick år 2022 till 2 566,0 mkr, vilket var en ökning med 38 % från 1 855,8 mkr år 2021. Personalkostnaderna stod för ungefär hälften av de totala kostnaderna för allsvenska klubbar år 2022.

Malmö FF redovisade störst kostnader (inkl spelarförvärv) för 2022 med 513,8 Mkr följt av AIK på 255,0 Mkr. Klubbarna som redovisade lägst kostnader var Varbergs Bois med 47,7 Mkr och IFK Värnamo med 43,9 Mkr.

Allsvenska klubbarnas resultat / vinst 2022

De Allsvenska klubbarna redovisade år 2022 sammantaget ett överskott uppgående till +236,8 Mkr. Driftresultatet för 2022 uppgick däremot till -147,4 Mkr. Åtta klubbar noterade ett positivt driftresultat. Djurgårdens IF redovisar bäst resultat med +90,8 Mkr. I botten hittar vi IFK Norrköping som redovisar negativt resultat på -20 Mkr.

Allsvenska klubbarnas eget kapital och soliditet 2022

De allsvenska klubbarna redovisade den sista december 2022 ett samlat eget kapital uppgående till 1 472,7 mkr (2021: 1 192,3 mkr). Detta motsvarade en soliditet uppgående till 42 % (2021: 37 %).

Malmö FF toppar med ett eget kapital om 700,7 Mkr med GIF Sundsvall (som åkte ur Allsvenskan 2022) som ligger i botten med ett eget kapital om +2,4 Mkr.

Rikaste fotbollsklubbarna i Sverige

Allsvenskans / Sveriges rikaste klubbar

Sveriges rikaste fotbollsklubbar är Malmö FF, Djurgårdens IF, IFK Norrköping, AIK, IF Elfsborg, BK Häcken, IFK Göteborg och Hammarby IF ifall man baserar det på klubbarnas eget kapital, dvs hur mycket kapital de klubbarna har att förbruka. Jämför gärna hur de allsvenska lagen står sig mot världens rikaste lag.

Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierat med eget kapital och hur stor andel av tillgångarna som är finansierat med lån. Klubbarna med bäst soliditet är Varbergs Bois, Degerfors, Malmö FF, Djurgården, Värnamo och Sirius.  Se och spela på fotboll live =>

Malmö FF är Sveriges rikaste fotbollsklubb

Malmö FF är inte bara den rikaste allsvenska klubben, utan även den rikaste klubben i Sverige. Att Malmö FF är Sveriges rikaste fotbollsklubb är förmodligen ingen överraskning för alla som följt laget. Malmö FF dominerar listan över allsvenskans dyraste övergångar någonsin både i antal och övergångssummor.  Se och spela på fotboll live =>

Svenska Fotbollsförbundets fullständiga analys

Ta del av Svenska Fotbollsförbundets fullständiga Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2022

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply