Allt du behöver veta om Januari fönstret – datum och regler!

Det populära januari fönstret öppnar snart, där ska dom svenska klubbarna förstärka inför kommande säsong. Samtidigt ska dom andra stora klubbarna i dom större ligorna få in det lilla extra. Men det kan vara väldigt rörigt med dom olika reglerna, och svårt att hålla koll på alla datum. Därför tänker jag här gå igenom allt du behöver veta inför Januari fönstret.

 

DATUM:

NATION VINTERFÖNSTRET
 Sverige 8 Januari – 31 Mars
Norge 8 Januari – 31 Mars
Danmark 5 Januari – 31 januari
Finland 16 Januari – 8 April
 England, Premier League 1 januari – 31 januari
Italien 2 januari – 31 januari
Spanien 2 januari – 31 januari
Tyskland 1 januari – 31 januari
Holland 3 januari – 31 januari
Frankrike 1 januari – 31 januari
Portugal 3 januari – 2 februari
Info uppdaterad 2019-12-27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du inte hittar nationen du söker efter så hittar du all info på FIFA:s hemsida här.

När det kommer till regler så har FIFA det här 44 sidor långa dokumentet som går igenom alla regler. Även Svenska fotbollsförbundet har samlat sin information här.

Men jag tänker försöka ta upp några punkter som du kanske inte hade koll på och som du kan lära dig något nytt av.

 

1 § Registrering av professionell spelare
Registrering av professionell spelare får endast ske under någon av de två av
SvFF fastställda registreringsperioderna.
Förening får inte begära att spelklarhet för professionell spelare ska infalla
utanför de två av SvFF fastställda registreringsperioderna.

 

2 § Maximalt antal föreningar under säsong
Professionell spelare får under en säsong vara registrerad för maximalt tre
föreningar. Under denna period får spelaren dock endast delta i bindande
matcher för två föreningar.
En professionell spelare som övergår mellan föreningar tillhörande
nationsförbund med överlappande säsong (genomförande av säsong
höst/vår respektive vår/höst och vice versa) får dock spela bindande match
för en tredje förening under återstoden av den tredje föreningens säsong,
under förutsättning att spelaren fullföljt sina avtalsförpliktelser gentemot
tidigare föreningar.

 

5 § Första registrering som professionell spelare
Spelare som under innevarande kalenderår fyller 15 år och som vid sin första
registrering får professionell status får registreras utanför de fastställda
registreringsperioderna.

 

2 § Begränsningar av internationella övergångar för underåriga
Internationella övergångar av underåriga spelare kan tillåtas om ett av
följande villkor uppfyllts:
a) spelarens vårdnadshavare flyttar av skäl som saknar samband med
registreringen av spelaren i den nya föreningen,
b) övergången sker inom EU/EES:s territorium och spelaren är 16–18 år samt
under förutsättning att den nya föreningen
– bedriver fotbollsutbildning av högsta nationella standard,
– garanterar att spelaren har möjlighet till en civil
utbildning/arbetsträning utöver sitt fotbollsspelande,
– tillser att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att spelaren socialt tas
om hand, samt att föreningen
– vid övergångstillfället genom dokumentation styrker att man
efterlever ovan redovisade åtaganden,
c) spelaren bor inom 50 km från nationsgränsen och föreningens
säte/hemvist är också beläget inom 50 km från samma landsgräns. Det
maximala avståndet mellan spelarens hemvist och föreningen får vara
100 km. Spelaren ska fortsätta att bo hemma. De två berörda
nationsförbunden ska ge sitt uttryckliga medgivande.
d) spelaren vill registrera sig och har oavbrutet levt minst 5 år i det land där
spelaren begär att bli registrerad.

 

Det finns såklart mycket mer regler, men efter att ha läst igenom det mesta så är det mesta rätt självklart. Men det är viktigt för klubbarna att följa dom, annars kan det få konsekvenser som Chelsea fick med en transferban.

 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply